a
a

Prof. dr hab. Tadeusz Markowski

Kierownik Interdyscyplinarnego centrum studiów miejskich w Uniwersytecie Łódzkim, Wiceprzewodniczący Rady Programowej

Prof. zw. dr hab. TADEUSZ MARKOWSKI obecnie jest kierownikiem Interdyscyplinarnego centrum studiów miejskich w Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1984 – 2020 był kierownikiem Zakładu ekonomiki rozwoju miast a potem Katedry zarządzania miastem i regionem. W latach 2002 –2005 był dziekanem Wydziału Zarządzania. W 1990 roku był stypendystą programu Urban Fellows w Instytucie for Policy Studies at Johns Hopkins University. W latach 1994-2001 był członkiem Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów. W latach 2006 – 2015 był Prezesem Towarzystwa Urbanistów Polskich. Od roku 2001 do 2019 pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk a obecnie jest jego I Wiceprzewodniczącym. W latach 2001-2003 pełnił funkcję Prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Planowania (AESOP). W latach a 2006 – 2015 był członkiem Głównej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej przy Ministrze Budownictwa. Wcześniej był wielokrotnie członkiem Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej. W latach 2008-2012 był Członkiem Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Był członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP Lechu Kaczyńskim. Aktualnie jest członkiem Miejskiej i Wojewódzkiej Komisji Urbanistycznej w Łodzi. Jest autorem ponad 250 publikacji z zakresu rozwoju regionalnego i lokalnego oraz licznych ekspertyz dla Rządu RP przygotowanych dla potrzeb polityki regionalnej i planowania przestrzennego. Jest członkiem rad naukowych w kilku czasopismach i seriach wydawniczych.

Prof. dr hab. TADEUSZ MARKOWSKI is The Head of Interdisciplinary Centre for Urban Studies at the University of Lodz. In years 2002 – 2005 he was the Dean of the Faculty of Management. In year 2001- 2019 he held a function of the Chairman of the Committee for the National Spatial Management by the Executive Committee of the Polish Academy of Sciences. In years 2001 – 2003 he was the President of the Association of the European Schools of Planning (AESOP). In years 2008-2012 he was a Member of the National Council for Historic Monuments Protection by the Minister of Culture. From September 2006 to September 2014 he was the President for the Society of Polish Town Planners. Professor Markowski published about 250 papers on the local and regional development, urban economics and spatial planning. He is an author of numerous expert opinions for the Government of the Republic of Poland prepared for the purposes of regional policy and spatial planning. In years 2003-2015 a Member of the Central Urban Planning and Architectural Commission.

Rada Programowa

Jakub Krzysztofik

Jakub Krzysztofik

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Łodzi; Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

dr hab. Kamil Śmiechowski

Mateusz Sipa

Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Miasta Łodzi

Skip to content