a
a

prof. dr hab. Tomasz Komornicki

Kierownik, Zakład Przestrzennego Zagospodarowania, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Prof. dr hab. Tomasz Komornicki, kierownik Zakładu Przestrzennego Zagospodarowania w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Zajmuje się geografią społeczno-ekonomiczną, polityką transportową oraz planowaniem przestrzennym. Jest Przewodniczącym Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Wykłada na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego Europa XXI. Kierował ponad 40 krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczymi. Jest autorem ponad 400 publikacji naukowych, z czego około 60 zagranicznych. W latach 2010-2011 był członkiem międzynarodowego zespołu przygotowującego Agendę Terytorialną Unii Europejskiej 2020. W okresie 2006-2011, członkiem zespołu ekspertów opracowujących Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.

Professor Tomasz Komornicki, head of the Department of Spatial Organization in the Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences (PAS), professor of Maria Curie-Sklodowska University in Lublin; President of the Committee for Spatial Economy and Regional Planning, PAS, head of many Polish and international research projects; member of the Consulting Board for preparation of the Spatial Development Concept of Poland; member of the international scientific team preparing the Territorial Agenda of the European Union 2020. Author of more than 400 scientific publications. His main area of interest are socio-economic geography, transport geography and spatial planning.

Rada Programowa

Jakub Krzysztofik

Jakub Krzysztofik

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Łodzi; Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

dr hab. Kamil Śmiechowski

Mateusz Sipa

Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Miasta Łodzi

Skip to content