a
a

dr Błażej Filanowski

Uniwersytet Łódzki

dr Błażej Filanowski – asystent w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, publicysta, krytyk sztuki oraz animator wydarzeń kulturalnych. Jego badania obejmują zagadnienia z różnych dziedzin, od studiów miejskich przez komunikację społeczną po kulturoznawstwo i historię sztuki. Kieruje grantem naukowym NCN o tytule: „Performans artystyczny jako forma transformacji miasta poprzemysłowego. Porównanie wybranych przypadków z Europy Centralnej.” Jest autorem książki pt. „Zdarzenia artystyczne jako impuls transformujący miasto na przykładzie Łodzi po 1989 r.”

Skip to content