a
a

Michał Styś

Prezes, OPG Property Professionals

Michał M. Styś. Z wykształcenia mgr inż. architekt, absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej oraz University of Illinois at Urbana-Champaign, gdzie uzyskał dyplom Executive MBA. Doświadczenie w zarządzaniu projektami, tworzeniu założeń urbanistycznych oraz projektowaniu budynków mieszkaniowych, handlowych, hotelowych i biurowych zdobywał w takich firmach, jak Anthony Reddy Associates, Reddy Architecture & Urbanism Group (Irlandia), Archeus OY Ltd. (Finlandia) czy BC Comm Group (Polska). Od 2006 Dyrektor Zarządzający OPG Property Professionals, gdzie odpowiada za realizację inwestycji, identyfikację i analizę możliwości inwestycyjnych w Polsce oraz zarządzanie aktywami – projektami mixed-use, komercyjnymi i mieszkaniowymi. Kreatywny umysł, który dał początek projektowi OFF Piotrkowska Center w Łodzi.

Michał M. Styś. MSc Arch and Dipl. Arch Hons., graduate of the Faculty of Architecture and Urban Planning of the Wroclaw University of Science and Technology and University of Illinois at Urbana-Champaign, where he acquired the Executive MBA degree. Gained experience in project management, urban planning and residential, commercial, hotel and office building design while working for such companies as Anthony Reddy Associates, Reddy Architecture & Urbanism Group (Ireland), Archeus OY Ltd. (Finland), and BC Comm Group (Poland). Managing Director at OPG Property Professionals since 2006. Responsible for construction and developer project implementation, identification and analysis of investment opportunities in Poland, and managing commercial, mixed-use and housing real estate projects and assets. The creative mind behind OFF Piotrkowska Center project.

Rada Programowa

Jakub Krzysztofik

Jakub Krzysztofik

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Łodzi; Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

dr hab. Kamil Śmiechowski

Mateusz Sipa

Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Miasta Łodzi

Skip to content