Zarejestruj się na Kongres Regeneracja Miast 2023! 

a

Sienicki Adrian

Veolia Energia Łódź S.A.

*** ENGLISH BELOW ***

 

Adrian Sienicki jest absolwentem Politechniki Łódzkiej na kierunkach elektrotechnika oraz elektronika i telekomunikacja. Z branżą energetyczną, utrzymania ruchu i zarządzania nieruchomościami związany jest od 2006 r. 

Jest członkiem zarządu Veolia Energia Łódź S.A., producenta i dostawcy ciepła w Łodzi oraz dyrektorem ds. handlowych w regionie Łódzkim Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o., a także pracownikiem naukowo-badawczym Katedry Aparatów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej. Jest również członkiem Łódzkiego Klastra Energii „Fala Energii”.

Obszar jego zawodowej aktywności obejmuje rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej energetycznie: ciepła systemowego wytwarzanego w wysokosprawnej kogeneracji, zielonego ciepła i generacji rozproszonej. 

Obszar jego naukowej działalności obejmuje aparaty elektryczne, styki elektryczne, algorytmy sterowania, rozproszone systemy generacji energii ( fotowoltaika, farmy wiatrowe, kogeneracja, trigeneracja), dystrybucję ciepła, przesył energii, handel energią, efektywność energetyczną i inteligentne budynki.

 

Adrian Sienicki graduated from the power engineering, electronics, and telecommunication faculties at the Lodz University of Technology. He has been in the energy and facility maintenance divisions since 2006.

He is a member of the board of a heat producer and district heating network operator in Łódź, head of the commercial department in Łódź Region in Veolia Energy Contracting Poland, and a research and teaching fellow in the Department of Electrical Apparatus at the Lodz University of Technology. He is also a member of the Fala Energii Energy Cluster in Lodz.

His professional activity covers energy-efficient solutions:  heat from the district heating network produced in highly efficient combined heat and power plants, green heat, and distributed generation. 

His field of scientific activity covers electrical apparatus, electrical contacts, control algorithms, distributed power generation systems (photovoltaics, windfarms, cogeneration, trigeneration), heat distribution, power transmission, power exchange, energy efficiency, and intelligent buildings.

Rada Programowa

Jakub Krzysztofik

Jakub Krzysztofik

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Łodzi; Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

Mateusz Sipa

Mateusz Sipa

p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Miasta Łodzi

Prof. dr hab. Tadeusz Markowski

Prof. dr hab. Tadeusz Markowski

Kierownik Interdyscyplinarnego centrum studiów miejskich w Uniwersytecie Łódzkim, Wiceprzewodniczący Rady Programowej

prof. dr hab. Tomasz Komornicki

prof. dr hab. Tomasz Komornicki

Kierownik, Zakład Przestrzennego Zagospodarowania, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Wiceprzewodniczący Rady Programowej

prof. dr hab. Jerzy Hausner

prof. dr hab. Jerzy Hausner

Przewodniczący Rady Programowej; Open Eyes Economy Summit; Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Regeneracja Miast Przemysłowych

Skip to content